Logistiktjänster

Samdistribution erbjuder tredjepartslogistik i form av totallösningar för lagring och distribution mot såväl företags- som konsumentkunder. Våra grundprocesser är inleverans, lagerhållning, plock- och packning, samt distribution av gods och fraktadministration. Företaget har även servicetjänster i form av kundtjänst (företagskunder) med ordertagning och reklamationshantering, databehandling och registervård, samt fakturering och kundreskontra. På uppdrag kan lager- och verksamhetsanalyser utföras.


För mer information om uppdragsgivare och samarbetspartners, klicka här. »

Vill du veta mer?
Kontakta Björn Tallén, VD, på telefon 08-696 84 30.