Samdistribution Logistik

Varje år distribuers över 25 miljoner böcker och andra artiklar till återförsäljare, skolor, kommuner, företag och konsumenter. Företagets äldsta kunder utgörs av stora bokförlag och bokklubbar.

Företaget har funnits som egen verksamhet sedan 1960 och i ny modern anläggning i Rosersberg i norra Stockholm sedan 2006.

Företaget verkar för att underlätta kundens handel genom att förstå hur kundens värdekedja kan utvecklas och inte sällan deltar företaget i att driva företagets branschfrågor.

Ett axplock av våra kunder: